Teabehalduse korraldaja, taseme 6 kutsestandardi leiate siit 

Teabehalduse korraldaja on spetsialist, kelle ülesandeks on teabehalduse korraldamine ja selle põhimõtete rakendamine organisatsiooni äriprotsessides ja teenuste arendamises ning toetada põhi- ja tugifunktsioonide täitmist.
Ta teeb koostööd juhtkonnaga ja teiste valdkondade esindajatega, sh IKT, kommunikatsioon, juriidika, kvaliteedijuhtimine jne.
Oma töös teabe kaitse ja juurdepääsu korraldamisel puutub ta kokku konfidentsiaalse informatsiooniga, mis seab sellel ametikohal töötavale isikule kõrged eetilised nõudmised