Igale kutsele vastab kutsestandard ning selle abil on võimalik hinnata oskusi ja anda välja kutsetunnistus. Kutsestandard sisaldab vastava taseme kutsekirjeldust ning hariduse, teadmiste, oskuste ja kogemuste nõudeid.


Milleks kutsetunnitus?

Kutsetunnistuse omamine on vabatahtlik ning ei ole töötamise eeltingimus, välja arvatud juhul, kui õigusaktiga on teataval ametikohal töötamiseks nõutud kutsetunnistuse olemasolu. Kui ka sinu ametikohal kutsetunnistus seadusega nõutud ei ole, tasub selle omandamise peale mõelda, kuna kutsetunnistus aitab:

  • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised – tööandja ei pea seda enam üle kontrollima,
  • suurendada läbilöögivõimet tööturul
  • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel,
  • planeerida oma karjääri ja arengut,
  • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.