Head teabe- ja dokumendihaldurid!

Konverentsi toimumisaeg läheneb, pane ennast kirja!

Ootame Sind osalema 16.02.2023 hübriidkonverentsil „Koostöövõimeline teabehaldur“ Proto Avastustehases.
Seekord on päeva keskmes teabehaldur. Otsime vastuseid küsimustele:
• Milliseid teadmisi ta vajab oma töös täna ja lähitulevikus, et saada hakkama andmete ning digimäluga?
• Millega peab arvestama dokumentide vahetusega riikide vahel ja mis saab dokumendihaldusest?


Meie päeval asuvad üles
Nele Nisu (Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium), kes räägib andmehaldusest läbi praktiliste kaasuste, mis regulatsioonid on tulemas ja mis on inimkeskne andmehalduses.
Raivo Ruusalepp (Ernst & Young Baltic AS) räägib, mis peaks saama digitaalsest arhiveerimisest.
Kristi Madismäe (Riigi Tugiteenuste Keskus) avab oma tööpõldu, kuidas on läinud esimesed nädalad dokumendihalduse teenuse konsolideerimisel avalikus sektoris.
Silvia Lips (TalTech) avab digitaalallkirja olevikku ja tulevikku, kuidas korraldame dokumente üle piiri või piiride ning mis arengud on toimumas Euroopas selles osas.
Silvia juhtimisel arutleme koos praktikute Aivi Elleri (Elering AS ) ja Kersti Kiivega (OÜ Webware), kuidas saame dokumente vahetada ja allkirjastada erinevate riikide vahel, mis on nende kogemus, küsimused, millele nad on vastust otsinud. 
Samuti ei saa rääkimata jätta küberturvalisuse ja küberhügeeni teemal.
Esmakordselt kuuleme ajakirjaniku Aarne Seppelit (Postimees), mis on tema arvates avaliku dokumendiregistri kasutamise rõõmud ja valud.

PÄEVAKAVA
I osa ANDMED

09.30-10.00 Kogunemine ja hommikukohv
10.00-10.10  Sissejuhatus
     Päevajuht Ingrid Pappel, TalTech
10.10 -10.50 Andmed tulevikuühiskonnas
     Nele Nisu, Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium
10.50-11.20  Mis digitaalsest arhiveerimisest saab? Dokumendid vs andmed.
     Dokumentide ja andmete arhiveerimine ja kuidas hallata seda?
      Raivo Ruusalepp, Ernst & Young Baltic AS
11.20-12.05   Konsolideeritud - olla või mitte olla?
      Kristi Madismäe, Riigi Tugiteenuste Keskus
12.05-12.50   Lõuna

II KOOSVÕIME
12.50-13.20 Kas dokumendihaldus on läinud üle “piiri”?
       Silvia Lips, TalTech
13.20-14.20 Paneel: Riikidevahelised teenused ja tooted – kuidas rääkida ühte keelt?
       moderaator Silvia Lips, TalTech
       Kersti Kiive, Webware OÜ
       Aivi Eller, Elering AS

14.20-14.35 Sirutuspaus
14.35-15.00 Turvaline riik, kas müüt või tegelikkus?
       RIA esindaja
15.00-15.30 Küberhügieen - jätsid võtme väljapoole, mis nüüd?
       Markko Liutkevicius, TalTech
15.30-15.55 Avalikus dokumendiregistris surfamise rõõmud ja võlud?
       Mida otsib ajakirjanik avalikust dokumendiregistrist?
       Aarne Seppel, Postimees
16.00-16.20 Paneel: heas toonuses teabehaldur
        moderaator Ingrid Pappel, TalTech
        Paneelis osalejad: Veiko Berendsen, Mariko Männa
16.20-16.25 Päeva lõpetamine ja kokkuvõte
       Ingrid Pappel, TalTech

Osalemistingimused

Registreerida saab siin

Osalemistasu kohapeal on 200 eurot ja osalemine üle veebi on 180 eurot.
Dokumendihaldurite Ühingu ja Eesti Juhi Abi Ühingu liikmetele kehtib hinnasoodustus.
Ühingu liikmele on osalemistasu kohapeal 150 eurot ja osalemine üle veebi 130 eurot.
Registreerimine  on avatud kuni 13.02.2023.
Osalemisest loobumine koos osalustasu tagasimaksega on võimalik kuni 02.02.2023, peale seda kuupäeva osalustasu ei tagastata.


Dokumendihaldurite Ühing jätab endale õiguse teha kavas muudatusi.
Dokumendihaldurite ühingul on koostööleping  Webware | Tallinn | Facebook