Juhatuse liikmed 2015 - 2018 a

Kersti Kiive - juhatuse esimees

kersti.kiive [ät] gmail.com

Vastutusala -  finantsvaldkond ning kutsega seonduv.Pille Vestung - juhatuse liige

pille.vestung [ät] gmail.com

Pille on lõpetanud Tallinna Majanduskooli õiguse eriala ja Tallinna Ülikooli infoteaduste eriala. Aastatel 1999-2001 töötas Rahvusarhiivis, kus tegeles dokumendihaldussüsteemi juurutamisega. 2002 aastal asus tööle AS MicroLink Eesti tarkvarakonsultant-projektijuhina, tegeledes Postipoisi juurutamisega. 2008-2011 töötas ASis MicroLink Eesti DHS Livelink projektijuhi ja konsultandina, 2011-2012 jätkas samas rollis AS-s Webmedia Group. 2012 aastast töötab Eesti Panga asjaajamisteenistuse juhatajana.

Dokumendihaldurite ühingu juhatuse liige alates 2012. aasta märtsist kuni 2018. aasta märtsini.

Vastutusala -  uudiskirja koostamine.


Külli Kool - juhatuse liige

kyllikool [ät] gmail.com

Külli on omandanud 2006. aastal Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias infoteaduse ja dokumendihalduse eriala ja magistrikraadi 2008. aastal Tallinna Ülikoolis dokumendihalduse erialal. Külli töötab alates 2012. aastast Helmeses dokumendihaldustarkvara konsultandina. Eelnevalt töötanud 2009. aastast Webmedias dokumendihaldussüsteemi projektijuhi/tarkvara konsultandina ja piirivalves kantselei juhatajana ning referendina aastast 2006.

Vastutusala - ühingu veebilehe toimetamine.


Kristi Saarsalu - juhatuse liige

kristi [ät] dokumendihaldus.ee

Kristi on lõpetanud 2003. aastal Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Tihemetsa Tehnikumi sekretäritöö erialal, 2007. aastal TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala ning 2008. aastal TÜ Pärnu Kolledži ettevõtluse ning projektijuhtimise eriala.

Kristi on töötanud sekretärina MTÜ-s Eesti Pärimusmuusika Keskus, dokumendihaldurina SA-s Tallinna Lastehaigla ning juhiabina Siseministeeriumis. Alates 2016. aasta maikuust on Kristi Nordic Aviation Group AS-i büroojuht.

Vastutusala - ühingu poolt korraldatavad üritused.


Imbi Mäeste - juhatuse liige

imbimaeste [ät] hot.ee

Imbi on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi asjaajamise eriala 1990. aastal ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia info- ja dokumendihalduse eriala 2009. aastal. 2015. aastal asus õppima Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi  magistrantuuri haldusjuhtimise erialal. Aastatel 1990-1997 töötas Pärnu Piimatoodete Kominaadis sekretärina, seejärel paar aastat eraettevõtluses sekretärina tehes täiendavalt ka personali- ja raamatupidamistööd. 1999-2007 töötas Paikuse Politseikoolis kantselei juhatajana seejärel SKA’ga ühinedes õppereferendina õppeosakonnas. Aastatel 2007-2012 Pärnu Linnavalitsuse kantseleis  ja alates 2013 Maaeluministeeriumi kantseleis.

Dokumendihaldurite Ühingu juhatuse liige 2015 - 2018 aastatel.


Piret Palgi - juhatuse liige

piret.palgi  [ät] gmail.com

Piret lõpetas 2014. aastal Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis info- ja dokumendihalduse eriala. Ülikooli esimesel õpinguaastal, 2010. aastal lõi Piret oma eriala tudengeid ning teisi huvilisi ühendava Facebooki kogukonna TÜ Infokorralduse tudengid, kuhu tänaseks kuulub üle 400 Facebooki kasutaja. 2013. aastal asus Piret tööle OÜ Webware dokumendihaldustarkvara WebDesktopi konsultandina.

Dokumendihaldurite Ühingu juhatuse liige 2015 - 2018 aastatel.

Vastutusala - ühingu veebilehe toimetamine