Sümboolika


Dokumendihaldurite Ühingu tunnuslause on Süsteemselt ja paindlikult!

See iseloomustab kokkuvõtlikult tegutsemislaadi, mida ühelt healt dokumendihaldurilt oodatakse. Pidades oluliseks innovatiivsust ja rohelist mõtteviisi püüame edendada neid väärtusi, mis aitavad muuta dokumendihaldurid ühtehoidvaks ja sõbralikuks kogukonnaks.

Dokumendihaldurite Ühingu logo on kolmevärviline – roheline, punane, sinine. Roheline sümboliseerib keskkonnahoidlikkust ja rohelist mõtlemist, nn "Green Office" keskkonnahoiu juhtimise põhimõtteid, mida paljud asutused ka juba rakendavad.
Punane tähendab seda entusiastlikku ning pühendunud dokumendihaldurit,
kes teeb oma tööd hoole, armastuse ja kirega.
Sinine sümboliseerib tarkust, loomist, paindlikkust - nii nagu vesi voolab
looduses.

Nende kolme elemendi koosmõjus tekib ühtne tervik - korrapäraselt asetatud värvilised ruudukesed sümboliseerivad seda, et dokumendihaldur peab enda käsutuses olevate instrumentidega ehitama väärtust loova keskkonna, kus kõik elemendid on tasakaalus nii, et tekib loogiline ja hästitoimiv süsteem.