Dokumendihaldurite Ühingu aastakoosolek 2013

DHÜ aastakoosolek toimus 20.aprillil Tartu Ülikooli Sotsiaal- ja haridusteaduskonnas ruumides.
Päeva alustas Veiko Berendsen, kes tutvustas uut kirja standardit ja selle koostamisel tekkinud mõtteid.
Peale Veiko huvitavat ettekannet jätkasime tavapärase üldkoosolekuga, mille sissejuhatuseks oli kõigil osalejatel võimalus ennast tutvustada ning jagada teistega mõtteid teemal "Miks ma kuulun Dokumendihaldurite Ühingusse".
Tutvumisringile järgnes DHÜ juhatuse poolt eelmise tegevusperioodi ja majandusaasta aruande tutvustus ning üheskoos üldkoosolekul osalejatega tehti plaane järgmiseks tegevusperioodiks. Ühingu tegevuse aktiivsemaks muutmiseks kutsuti ellu mitmeid toimkondi, mille liikmeks kohe ka astuti:
  • Koolitustoimkonda astus Liana Kaasik;
  • Konverentsi korraldustoimkonda Lea Baumann;
  • Uudiskirja toimkonna moodustavad Pille Vestung ja Katrin Vernik;
  • Suveseminari toimkonna moodustavad sel aastal Katrin Roosileht, Veiko Berendsen, Riin Palta;
  • Noortetoimkonna moodustavad Kristi Ütt, Anneli Usutav, Külli Kool.


Üldkoosoleku lõpetuseks tunnustas juhatus aktiivseid liikmeid Eve Kask, Lea Baumann, Teele Kurm, Mirje Sepp, Tiia Ots, Katrin Roosileht ja Veiko Berendsen suure panuse eest Dokumendihaldurite Ühingu tegevuses.