Dokumendihaldurite Ühingu suveseminar 2008

09. augustil toimus esimene Dokumendihaldurite Ühingu suveseminar, mis toimus Jänedal.
 
Kohaletulnud said kuulata loengut Isikuandmete kaitse seaduse ja Avaliku teabe seaduse rakendamise teemal ning osaleda arutelus dokumendihalduri kutsestandardi muutmise üle. 
 
Täname kõiki, kes seminari kordaminekule kaasa aitasid ning lektor Taago Pähklit huvitava loengu eest. Samuti täname Jäneda mõisa lahket personali ja kõiki seminarist osavõtjaid. Kohtumiseni järgmisel suveseminaril!

Seminari päevakava asub siin