Dokumendihaldurite Ühingu suveseminar 2011

Juba traditsiooniks saanud Dokumendihaldurite Ühingu suveseminar toimus sel aastal 18. augustil Eesti ühes vanemas linnas Haapsalus, mere ääres, hotellis Päeva Villa. Seekordne suveseminar meelitas kohale rekordarvu osavõtjaid.

 Suveseminari teemad ja lektorid:
AvTS ja IKS rakendamine - nende koosmõju ja problemaatika. Loengus käsitles Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Merit Valgjärv avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse rakendamisega seotud problemaatikat. Rääkisime teabe avalikustamisest, teabenõuete täitmisest, juurdepääsupiirangutest ja nende alustest ning muust teemaga seonduvast.


Enesemonitooring. Ettekandega esines Maria Teiverlaur, PhD
Antud loengus käsitlesime enesemonitooringu olemust ja selle praktilist kasu igale inimesele, mis annab võimaluse ka paremaks enesejuhtimiseks ja seega muudab efektiivsemaks ka toimetuleku elus. Tähelepanu pöörati erinevustele meie vahel enesemonitooringus. Läbi viidi ka Snyderi enesemonitooringu skaala, mille tulemused aitavad määratleda enesemonitooringu oskust.


Haapsalu linnaekskursioon koos Kalev Jaagoga.
Kalev Jaago töötab Eesti Ajalooarhiivis teatmetalituse arhivaarina, samuti on ta teadur Läänemaa Muuseumis ja on uurinud ning populariseerinud Haapsalu ja Läänemaa ajalugu, mille eest talle 2010. aastal omistati Haapsalu linna vapimärk. Ekskursioonil tutvusime Haapsalu ajalooga ning külastasime Haapsalu Piiskopilinnust ja teisi põnevaid kohti.


Päevakava:
09.30 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 11.30 AvTS ja IKS rakendamine - nende koosmõju ja problemaatika
11.30 - 11.45 Kohvipaus
11.45 - 13.15 AvTS ja IKS rakendamine - nende koosmõju ja problemaatika
13.15 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.30 Enesemonitooring
15.30 - 17.30 Haapsalu linnaekskursioon

Täname lektoreid ning seminarist osavõtjaid! Kohtumiseni järgmisel suveseminaril!