Dokumendihaldurite Ühingu suveseminar 2012

Järjekordne dokumendihaldurite suveseminar toimus 30.augustil Tartus. Täname kõiki esinejaid ja osaleid ning ilmataati, kes meile Tartu linnaekskursiooniks suurepärase suveilma tagas.

Seekordsel suveseminari kava täitsid järgmised teemad ja esinejad:
Dokumendihalduri kutsestandard – TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõu Veiko Berendseni ja dokumendihalduri kutsekomisjoni esinaise Kersti Treulichi eestvedamisel arutlesime uue kutsestandardi aluseks olevate dokumendihalduri oskuste ja ülesannete üle. Arutelu tulemusel täiendatud dokumendiga jätkab sügisel tööd DHÜ juhatuse ettepanekul Kutsekoja poolt kinnitatud töörühm, kelle ühise panuse tulemusena peab 2013 aasta algusel valmima uus dokumendihalduri kutsestandard.

Graafiline disain – graafilisest disainist ja selle olemusest, põhitõdedest rääkis Kristjan Mändmaa, kes on Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini osakonna dotsent ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia virtuaalkeskkondade loomise ja arenduse õppekava projektijuht. Kristjan keskendus eeskätt dokumendihalduri põhitöös suurt rolli omavale tüpograafiale, rääkides erinevate kirjastiilide kujunemise tagamaadest, soovitatavatest kasutusjuhtudest ning sellest, kuidas inimesed erinevaid kirjastiile tajuvad. Täienduseks tüpograafiale andis Kristjan soovitusi ka erinevate värvikombinatsioonide kasutamiseks ning rääkis värvide mõjust. Graafilise disaini olulisuse illustreerimiseks näitas Kristjan hulgaliselt näiteid oma töödest, võrreldes neid samade disainimata trükistega. Kvaliteedi vahe oli silmaga nähtav ning kõigil loengul osalejatel peaks olema nüüd ilmselge, milleks on vahel vaja kasutada disaineri abi.
 
Päeva lõpetas Tartu vanalinna ekskursioon koos TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõu ning TÜ Ajaloo Muuseumi teadusdirektori Lea Leppikuga. Ekskursioon oli väga huvitav ja andis uusi huvitavaid teadmisi ka neile, kes on Tartuga vanalinnaga tuttavad.

Suur tänu veelkord DHÜ juhatuse poolt kõigile osalejatele ja lektoritele ning ootame jätkuvalt aktiivset osavõttu ühingu üritustest ning muudest ettevõtmistest.