2024. aasta tegevuste ajakava kutse taotlemisel (esialgsed tähtajad):


* 06.05.2024 - taotlusdokumentide esitamise tähtaeg kutseeksami sooritamiseks, kutse taastõendamiseks
* 20.05.2024 - taotlejate kirjalik teavitamine eksamile lubamisest, kutsetõendamise algusperiood
* 13.06.2024 -  lõppotsuse langetamine kutsetõendamise sooritamisest või mittesooritamisest
* 20.06.2024 - tõendajate teavitamine lõppotsusest.


KUTSE TAOTLEMINE
Eeltingimused:
 
  • üldjuhul kõrgharidus ja erialane või lähedase valdkonna (arhiivindus, dokumendihaldus, IKT valdkond, projektijuhtimine, ärikorraldus vm) töökogemus ning läbitud erialaseid täiendkoolitused või
  • lähedase valdkonna kutseeriharidus (IKT valdkonna, kvaliteedijuhi, sekretäri, projektijuhi vm) ja töökogemus ning läbitud erialased täiendkoolitused.


Esitatavad dokumendid: 
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
  • haridust tõendava dokumendi koopia,
  • töökogemuse tõendamiseks esitatakse CV ja tööalase tegevuse kirjeldus (Tööalase kirjelduse vorm)  tööandjate tõend(id) töökogemuse kohta ja/või ametijuhendite koopiad, täiendavalt võib esitada tööandja hinnangu.

KUTSE TAASTÕENDAMINE

Eeltingimused:

Kutse teabehalduse korraldaja, tase 6 taastõendamise eeltingimused on:
a) eelnevalt teabehalduse korraldaja väljastatud kutsetunnistus, mille kehtivusaja lõppemisest ei ole taastõendamise hetkeks möödas rohkem kui üks aasta,
b) eelnevalt väljastatud dokumendihalduri kutsetunnistus, mida on võimalik taastõendada ühe aasta jooksul MTÜ Dokumendihaldurite Ühingule kutse andja andmise õigusest;
NB! Dokumendihaldurite kutsetunnistuse andmeid on võimalik vaadata eesti.ee
c) erialane töökogemus vähemalt poole kutsetunnistuse kehtivusaja jooksul,
d) soovitavalt läbitud vähemalt üks (erialane) täienduskoolitus.

Esitatavad dokumendid:

  • taotlus,
  • maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta, 
  • kutsealal tegutsemist tõendavad dokumendid, sh tööalase tegevuse kirjeldus (tööalase kirjelduse vorm).

KUTSE TAOTLUSED ESITADA  E- POSTI AADRESSILE 
kutseeksam@dokumendihaldus.ee

Kutseandmisega seotud lisainfo saamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: juhatus@dokumendihaldus.ee

 KUTSE TAOTLEMISE TASU 

  • Kutse esmataotlemine – 195  eurot.
  • Kutse taastõendamine – 100 eurot

Tasu suurused on kinnitanud Äriteeninduse ja Muu Äritegevuse kutsenõukogu 10. novembri 2020 koosolekul vastuvõetud otsusega (kutsenõukogu protokoll nr 6-4/17).

DHÜ liikmetele kehtib taastõendamise puhul 20 % soodustus. Kui DHÜ liikme eest tasub tööandja, siis soodustus ei kehti.

Kutseeksami tasu tuleb arve alusel kanda MTÜ Dokumendihaldurite Ühing kontole

EE561010011876608220 (AS SEB Pank)

Selgitusse tuleb kirjutada KUTSEEKSAM, ning lisada arve number.

NB! Maksekorraldused kutseeksami tasu kohta saab esitada ka hiljem, pärast makse tegemist.