Väljaantud kutsetunnistuste kohta saab teavet Kutsekoja veebilehel olevast kutseregistrist.

Registris on võimalik otsida:
  • tunnistuse numbri;
  • isiku ees- ja perekonnanime;
  • isikukoodi;
  • märksõna;

Kutsetunnistused on väljastatud:
 
Juunis 2021 teabehalduse korraldaja, tase 6
  • 7 taastõendaja
  • 1 kutseeksamisooritaja