Uudiskiri 2018 suvi

Hea Dokumendihaldurite Ühingu liige!

 

Uus juhatus on alustanud tööd. Tutvustame ennast ja täpsustame, kes millega tegelema hakkab: 


Kaire Karp - Juhatuse esinaine

Kairekp[@]gmail.com

Kaire tööalane kogemus hõlmab dokumendihalduse valdkonna korraldamist ja arendamist nii avalikus kui erasektoris. Peamiselt on tegelenud dokumendihalduse erinevate arendusprojektidega ning valdkonna organisatsioonisisese arendamisega.  

Alates mai 2017 töötab Tallinna Tehnikaülikooli kantseleijuhina ja tema vastutusalas on dokumendihalduse valdkonna korraldamine ja arendamine ning juhiabi teenuse arendamine. Enne tööle asumist ülikooli juhtis ja arendas 8 aastat dokumendi- ja arhiivihalduse valdkonda Eesti Energia kontsernis. Oli eestvedaja ühtse elektroonilise dokumendihaldussüsteemi (Oracle Webcenter Content) juurutamisel, arendustööde teostamisel ning kasutuselevõtmisel. Samuti oli üheks ülesandeks assistendi- ja sekretäriteenuse arendamine ja koordineerimine kontsernis.

Eelnevalt on tegelenud dokumendihaldustarkvara Postipoiss ja DocLogix tootearendusega ning täitnud erinevaid rolle ja ülesandeid: projektijuht, konsultant/koolitaja, toote seadistamine, kasutajatoe osutamine ning juhendmaterjalide koostamisel.
On lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli haldusjuhtimise erialal.
 
Vastutusala:  Kutsekojas ühingu esindaja, Facebooki listi haldaja
 

 
Janne Kerdo
 
janne.kerdo[@]mail.ee
 
Janne Kerdo on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse erialal ja on dokumendihalduse magister.

Janne aktiivne lektoritöö erinevatel asjaajamis- ja bürootöö kursustel algas 1999. aastast ning ta olnud õppejõud erinevates õppeasutustes.
 
Ta on osalenud sekretäritöö kutseõpetaja pädevusnõuete väljatöötamisel ja juhtinud riiklikku sekretäri ja bürootöötaja õppekava väljatöötamise töörühma, samuti osalenud erinevates valdkonnaalastes projektides - kirjastandardi väljatöötamine, valdkonna kutsestandardite: bürootöötaja, dokumendihaldur, juhiabi, sekretär, õigusassistent väljatöötamisel.
 
Lisaks on Janne Eesti Juhi Abi Ühingu juhatuse liige, Dokumendihaldurite Ühingu ja Eesti Konsultantide Assotsiatsiooni liige.
 
Vastutusala: Kutsekojas ühingu esindaja
 

 
Kertu Torkel
 
Kerttu.Torkel[@]kliinikum.ee>
 
Kertu Torkel on töötanud  1995-2001 Eesti Arstiteaduse Arengu Sihtasutuses, praeguseks ametiks on sekretäritöö paralleelselt Tartu Ülikoolis ja Tartu Ülikooli Kliinikumis. Tööülesanded on ajaga muutunud, kuid alati seotud bürootöö ja selle juhtimisega: spetsialiseerumiskursuste ja täiendõppe organisatoorne töö, sündmuste korraldamine,  dokumendihalduse valdkonna eest vastutamine kliinikus, dokumendihaldussüsteemi (Webdesktop) tugi oma üksuse töötajatele, juhiste ja vormide koostamine, veebilehe ja infosüsteemide korrashoid.
Info- ja dokumendihalduse eriala omandas Tartu Ülikoolis 2016.
 
Dokumendihaldurite Ühingu liige alates 2014.
 
Vastutusala: liikmete avalduste haldamine
 
 

 
Kristi Madismäe
 
Kristi.madismae[@]innove.ee
 
Kristi on lõpetanud Tallinna Kergetööstustehnikumi asjaajamise ja arhiivinduse eriala, kõrgkooli
„I Studium“ ettevõtluse ja ärijuhtimise eriala ning õpib alates 2014. aastal Tallinna Ülikooli magistriõppes infoteaduste erialal (lõpetamata).
 
Aastatel 1999-2001 töötas Rahvusarhiivis sekretärina. 2001. aastal asus tööle Riigikantseleisse, kus aastani 2003 oli Valitsusasutuste Dokumendihaldusprogrammi assistent, aastast 2003-2005 dokumendihalduse osakonna konsultant.
 
Aastatel 2005-2012 töötas Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse asjaajamistalituse juhatajana, 2012. aastal ühines asutus Sihtasutusega Innove, kus jätkas asjaajamise üksuse juhatajana. Mõlemas organisatsioonis on tema ülesandeks olnud dokumendihalduse korraldamine ja arendamine.
Mõlemas organisatsioonis on tema ülesandeks olnud dokumendihalduse valdkonna arendamine ja korraldamine, mis sisaldab nii dokumendihaldussüsteemi arendamist, kasutajate toetamist, assistenditeenuse ja klienditeeninduse koordineerimist ja arhiivinduse korraldamist. Kuna organisatsiooni on olnud pidevas kasvamises ja muutuses, siis on see esitanud põnevaid väljakutseide dokumendihalduse valdkonnas.
Dokumendihaldurite ühingu liige alates 2014. aastast.

Vastutusala: Facebooki listi haldaja, finantsküsimused

 

Kristina Lauri

Kristinalauri[@]hotmail.com

Omandanud asjaajamise ja arhiivinduse kutseõppe Tallinna Kergetööstustehnikumis.
1997.-2005.a on töötanud Sotsiaalministeeriumis erinevatele ametikohtadel kantseleis.
2005.-2009.a on töötanud Tööturuametis peadirektori abina. Tööturuameti lõpetamisel on koordineerinud asjaajamise ja arhiivinduse tööde lõpetamist  vastavalt kehtivale seadusandlusele, sh ka funktsioonide üleandmist teistele asutusele.
2010.-2016.a on töötanud Statistikaametis referendist peaspetsialistini. Koordineerinud uue dokumendihaldussüsteemi kasutusel võttu.
2016. aastast töötab SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla arhiivijuhatajana.
 
Viimastel aastatel on sügavuti tegelenud arhiivide kolimiste, asutuste ajaloo kirjutamiste, lõpetamiste ja korrastamistega, dokumendihaldussüsteemide korrastamistega, metaandmete migreerimistega  ja kõike seda nii paberdokumentide kui ka digidokumentidega.
 
Dokumendihaldurite Ühingu liige alates 2013.

Vastutusala: ühingu kodulehe haldus ning uudiskiri.
 
 
Tähelepanu!
Vahepeal on olnud mõningane vaikus uudiskirjadega. Ootame teie kaastöid ja kirjutisi augusti lõpuks, mis võiks ka huvi pakkuda ka teistele valdkonna inimestele.